Veiledere

1 Kandidat brukes her som en fellesbetegnelse for studenter og 2 Se veiledningsavtale for masteroppgave og standardavtalen for forskerutdanning om kandidatens veiledere forpliktelser i veiledningsrelasjonen på likviditetsproblemer fakultetenes nettsider

Les mer